UNTRR


Știați că efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% şi 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone se sancționează?

efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% şi 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone sau între 5% şi 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 12 tone sau efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% şi 20% a masei maxime autorizate pe axe reprezintă o încălcare gravă și se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică tot după caz:

  • operatorului de transport rutier român sau strain;

  • întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine;

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂREA nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări, modificată și completată de HG 40/2016 (pentru mai multe informații apasă aici)

Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

 

Ultima modificare a paginii: 12.01.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii