UNTRR


Știați că conducătorul auto poate continua să conducă fără card de conducător auto timp de maximum 15 zile calendaristice?

Știați că în caz de deteriorare, funcționare defectuoasă, pierdere sau furt al cardului de conducător auto, conducătorul trebuie ca, în termen de șapte zile calendaristice, să solicite înlocuirea acestuia autorităților competente ale statului membru unde își are reședința curentă?

Autorităţile respective furnizează un card de înlocuire în termen de opt zile lucrătoare de la data primirii unei cereri detaliate în acest sens.
 
În circumstanţele prezantate mai sus, conducătorul auto poate continua să conducă fără cardul de conducător auto timp de maximum 15 zile calendaristice sau o perioadă mai lungă dacă acest lucru este necesar pentru întoarcerea vehiculului la locaţia sa de bază, cu condiţia ca conducătorul auto să poată proba imposibilitatea de prezentare sau utilizare a cardului în această perioadă.

În conformitate cu Nota de Orientare 8 (pentru detalii apasă aici) trebuie să parcurgeți procedura după cum urmează:

Articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 prevede că, în caz de deteriorare, funcționare defectuoasă, pierdere sau furt al cardului de conducător auto, conducătorul trebuie ca, în termen de șapte zile calendaristice, să solicite înlocuirea acestuia autorităților competente ale statului membru unde își are reședința curentă. Autoritățile respective trebuie să furnizeze un card de înlocuire în termen de opt zile lucrătoare1 de la data primirii unei cereri detaliate în acest sens. În astfel de circumstanțe, conducătorul auto poate continua să conducă fără card de conducător auto timp de maximum 15 zile calendaristice sau pe o perioadă mai lungă dacă acest lucru este necesar pentru întoarcerea vehiculului la locația sa de bază, cu condiția ca conducătorul auto să poată dovedi imposibilitatea prezentării sau utilizării cardului în această perioadă. Dovada ar putea consta într-un raport întocmit de poliție privind pierderea sau furtul cardului, o declarație oficială adresată autorităților competente sau o confirmare a depunerii cererii de înlocuire. Deși termenul de 15 zile calendaristice poate fi depășit în cazul în care o cerere de înlocuire a unui card de conducător auto este depusă la sfârșitul perioadei de șapte zile calendaristice și este urmată de furnizarea cardului de înlocuire de către autoritățile competente la sfârșitul perioadei de opt zile lucrătoare, aceasta nu modifică perioada de 15 zile calendaristice prevăzută la articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 în care conducătorul auto este autorizat să continue să conducă fără card de conducător auto sau o perioadă mai lungă dacă acest lucru este necesar pentru întoarcerea vehiculului la sediu.
Un conducător auto care se întoarce la sediul societății de transport după o călătorie în timpul căreia cardul său de conducător auto a fost deteriorat, a funcționat defectuos, a fost pierdut sau furat, ar trebui să fie autorizat să continue să conducă fără card de conducător auto în cursul altor călătorii eventuale, timp de 15 zile calendaristice, sau pe o perioadă mai lungă, dacă este necesar, pentru a permite întoarcerea vehiculului la sediu, astfel cum se prevede la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, doar în cazul în care conducătorul auto solicită eliberarea unui nou card de către autoritatea competentă în termenul reglementar de șapte zile calendaristice, astfel încât să poată dovedi ulterior că este în așteptarea emiterii unui card de înlocuire.
O astfel de concluzie decurge din dispozițiile menționate mai sus și, de asemenea, din ideea potrivit căreia, continuitatea operațiunilor întreprinderii de transport nu trebuie să fie afectată în mod disproporționat, cu condiția ca toate celelalte măsuri de protecție (înregistrările imprimate și manuale) specifice pentru conducerea fără card de conducător auto, să fie, de asemenea, adoptate.

Cadrul legislativ:

Ultima modificare a paginii: 15.02.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii