UNTRR


Proiectul de Ordonanță de urgență pentru completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelo

Proiectul de Ordonanță de urgență pentru completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului

Data publicării: 03.04.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.04.2019

Scurta descriere a reglementării:

Ținând cont de necesitatea asigurării continuităţii serviciului public de transport de călători cu metroul, precum şi a îndeplinirii obligaţiei de asigurare a stării tehnice şi de exploatare a infrastructurii feroviare, care să permită desfăşurarea transportului călători cu metroul în condiţii de siguranţă a circulaţiei, în considerarea faptului că pentru acest serviciu compensaţia cuvenită trebuie acordată lunar,

În vederea stabilirii modalității de plată a compensației în transportul public de călători cu metroul, precum și a eliminării oricăror blocaje ce ar putea interveni cu privire la alocarea lunară a compensației pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării serviciului public de transport de călători cu metroul în condiții de siguranță, în lunile până la aprobarea bugetului de stat, a bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului de transport cu metroul şi a contractului de serviciu public/actele adiționale la acesta, se propune asigurarea cadrului legal de plată a compensației, prin completarea art. II din OUG nr. 12/2016, cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

„(6) În scopul asigurării continuităţii serviciului de interes public, în cazul în care Contractul de servicii publice de transport cu metroul se aprobă ulterior începerii anului bugetar, dar nu mai târziu de 30 iunie, serviciile prestate până la data la care contractul de servicii publice de transport cu metroul al Societății de Transport cu Metroul METROREX S.A. este aprobat, se decontează în limitele bugetare anuale aprobate, sau conform art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.”

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor

Ultima modificare a paginii: 05.04.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii