UNTRR


Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind activităţile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind activităţile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto

Data publicării: 23.05.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 03.06.2019

Scurta descriere a reglementării:

 

Proiectul de ordonanță de urgentă are în vedere  crearea unui sistem unitar de reglementare a activităților de transport alternativ, care funcționează prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativă a acestora pe o perioadă de trei ani, atât în ceea ce privește platformele digitale cât și operatorii de transport alternativ. Prin urmare, proiectul devine un instrument care întregește cadrul juridic aplicabil transportului de tip urban și își propune asigurarea unor măsuri de supraveghere a pieței pe perioada de autorizare, astfel încât după această perioadă să fie posibilă o evaluare a eficientei actului normativ.

Astfel, prin acest proiect de act normativ se urmărește:

  1. definirea activităților de transport alternativ, a modului de efectuare a acestora și a actorilor implicați;
  2. modalitatea de autorizare a platformelor digitale și a operatorilor de transport alternativ;
  3. modalitatea de fiscalizare a veniturilor obținute în urma efectuării activității de transport alternativ, atât de către conducătorii auto, cât și de operatori și operatorii de transport alternativ. Astfel, în proiect se precizează în mod distinct faptul că toate veniturile obținute în România în urma efectuării activității de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislația fiscală în vigoare în România, legislație care este reprezentată de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În proiect se precizează obligativitatea pentru un operator nerezident de platformă digitală, de a-și deschide în România o sucursală, care să îl reprezinte în fața autorităților statului român;
  4. stabilirea obligațiilor care trebuie îndeplinite de către platformele digitale, operatorii de transport alternativ, precum și de către conducătorii auto;
  5. stabilirea drepturilor și obligațiilor beneficiarilor acestor servicii;
  6. uniformizarea condițiilor de acces, efectuare și control cu cele din domeniului transporturilor în regim de taxi și în regim de închiriere.

  Având în vedere faptul că reglementarea acestor activități de transport va conduce la:

- creșterea veniturilor atât la bugetul de stat cât și la bugetele locale, prin taxele și contribuțiile plătite de operatori, pe de-o parte, cat și de șoferii parteneri, pe de altă parte;

- asigurarea unui regim nediscriminatoriu în piața transportului cu autoturisme;

- creșterea gradului de concurență în piață și facilitarea interacțiunii dintre cerere și ofertă cu efect benefic pentru ambele părți;

- accesul pasagerilor la  o gama mai mare de opțiuni de transport, în condițiile asigurării unui grad mai mare de confort și siguranța pentru consumatori;

-  diminuarea activităţilor de transport de persoane cu încălcarea prevederilor legale, cu caracter de fenomen permanent;

-  crearea posibilității sancţionării faptelor de piraterie în transportul de persoane;

Întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune aprobarea unui act normativ care să soluţioneze problemele în regim de urgenţă în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

C-434/15- HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră) ref. Serviciu de intermediere care permite, prin intermediul unei aplicații pentru telefoane inteligente, punerea în legătură, în scopul obținerii unei remunerații, a unor conducători auto neprofesioniști care utilizează propriul autovehicul cu persoane care doresc să efectueze deplasări urbane – Cerința unei autorizări”

Curtea de Justiție a Uniunii Europene  COMUNICAT DE PRESĂ nr. 136/17 Luxemburg, 20 decembrie 2017

 

 

Ultima modificare a paginii: 31.05.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii