UNTRR


Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Data publicării: 03.01.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.01.2022

 

Scurta descriere a reglementării:

În prezent, principalul factor de degradare al drumurilor și al lucrărilor de artă îl constituie circulația vehiculelor cu depășiri ale maselor maxime admise, așa cum sunt ele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dintre acestea, cel mai mare impact îl au vehiculele care transportă mărfuri în vrac, ca de exemplu produse de balastieră, cereale, etc. Drept urmare, este necesară limitarea circulației acestor vehicule.

Pe de altă parte, la ora actuală, aproximativ 40% din rețeaua de drumuri naționale este încadrată din punct de vedere al capacității portante ca drumuri modernizate (M), pentru care masele maxime admise pe axe sunt mai mici decât limitele prevăzute de Directiva nr. 96/53/CE, fapt ce ar obliga operatorii economici să circule cu vehiculele încărcate sub masa maximă admisă, având drept consecință creșterea nejustificată a costurilor de transport.

Prezentul proiect de act normativ are în vedere limitarea posibilității autorizării circulației vehiculelor care transportă mărfuri în vrac, dar permite circulația cu respectarea maselor maxime admise pe drumurile încadrate din punct de vedere al capacității portante ca drumuri modernizate (M).

 

Totodată, în urma controalelor efectuate s-a constatat că valoarea sancțiunilor aplicate pentru refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire, precum și pentru sustragerea de la control, nu sunt descurajante. Astfel, se consideră că sancțiunea trebuie să se aplice solidar atât persoanei fizice sau juridice care efectuează transportul, cât și conducătorului auto. Solicităm acest lucru, deoarece realitatea a dovedit că decizia conducătorului auto de a refuza cântărirea vehiculul/ansamblului de vehicule este luată în urma consultării șefilor ierarhici (Ex: administrator/manager de transport). Mai mult, din punct de vedere juridic conducătorul auto este prepusul întreprinderii, deci este sub coordonarea și controlul acesteia.

Pentru asigurarea aplicării dispozițiilor din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru a descuraja refuzul de a supune vehiculul/ansamblul de vehicule verificării prin cântărire, se propune aplicarea unor măsuri, atunci când răspunderea este a întreprinderii, respectiv măsuri administrative cum ar fi suspendarea unei copii conforme a licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu pentru o perioadă de 30 de zile, de la data constatării contravenției.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 04.01.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii