UNTRR


Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005

Data publicării: 17.05.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 30.05.2022

Scurta descriere a reglementării:

La vremea respectivă, prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1 au fost transpuse parțial (anexele tehnice) în legislația națională prevederile Directivei 2014/45/UE privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE.

La data de 09 iulie 2021 Comisia Europeană adoptă modificarea Directivei 2014/45/UE prin Directiva Delegată (UE) 2021/1717 de modificare a Directivei 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește actualizarea denumirilor anumitor categorii de vehicule și adăugarea sistemului eCall pe lista elementelor care trebuie testate, a metodelor, a motivelor care au determinat defectarea și a evaluării deficiențelor din anexa I și anexa III la directiva respectivă.

Astfel, statele membre trebuie să adopte și să publice cel târziu până la data de 27 septembrie 2022 actele normative respective pentru a se conforma articolelor acestei directive.

Prin urmare, Reglementările actuale RNTR 1 trebuie modificate în consecință pentru a se asigura transpunerea Directivei Delegate  (UE) 2021/1717 până la termenul precizat.

Cu această ocazie este necesară și introducerea rectificărilor la Directiva 2014/45/UE publicate în JOUE L 219/22.8.2019, precum și a unor completări și modificări minore referitoare la procedura de inspecție tehnică periodică, în scopul simplificării acesteia sau clarificării anumitor aspecte care au fost constatate în perioada de aplicare a Reglementărilor RNTR 1 în vigoare. 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Tabel corespondenta

Tabel corespondenta

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 18.05.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii