UNTRR


Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Normele privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi , aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Normele privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi , aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008

 
 

Data publicării: 17.05.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 30.05.2022

 

Scurta descriere a reglementării:

Dispozițiile din normele aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008, stabilesc condițiile de atestare profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere, precum și de agreare a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi.

Acest act normativ are drept temei legal prevederilor art. VII lit. b) din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare.

În ultimul timp, autoturismele cu sisteme de propulsie mecanice, hibride și electrice incluse pe piața comercială sunt echipate cu geamuri care nu conferă transparența minimă în câmpul vizual al conducătorului auto.   

 În data de 27 martie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 66/2022 care a modificat alin. (2) al art. 67 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu referire la condițiile aplicabile pentru geamurile autovehiculelor la eliberarea certificatului de agreare pentru autovehiculele taxi.

La momentul prezent, prevederile din Norme sunt diferite față de noua formă adoptată prin lege în ceea ce privește agrearea autovehiculelor taxi de către R.A. Registrul Auto Român.

Astfel, pentru aplicarea prevederilor legii și prin normele actuale este necesar modificarea OMT nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, în speță prevederile art. 11 lit. j) și art.12 lit. i) din norme.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 18.05.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii