UNTRR


Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru completarea Capitolului V al Anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1296/2017 pentru aprobarea „Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor”

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru completarea Capitolului V al Anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1296/2017 pentru aprobarea „Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor”

 

Data publicării: 02.02.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.02.2022

 

Scurta descriere a reglementării:

Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 art.57 lit. h) privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor publice se realizează pe baza principiilor generale prevăzute în normele tehnice aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017.

Amendamentul pentru modificarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor a fost elaborat de C.N.A.I.R.-S.A., în scopul creșterii siguranței circulației rutiere și confortului participanților la trafic pe autostrăzile din România și constă în completarea Capitolului V. Dispoziții finale, prin introducerea unui nou punct. Prin introducerea unui nou punct de urmărește ca pentru drumurile naționale existente și proiectate, cu acordul Administratorului rețelei de drumuri, în cazuri excepționale, să se poată reduce lățimea benzii de circulație de la 3.50 m până la minimum 3.00 m, inclusiv lățimea marcajelor, prevăzându-se măsuri compensatorii corespunzătoare, după caz. Din motive de siguranța circulației, cazurile excepționale în care se poate reduce lățimea benzii de circulație, se referă la zona intersecțiilor, a trecerilor de pietoni, în zona punctelor periculoase, etc., situații în care constrângerile din teren nu permit lărgirea părții carosabile.

Având în vedere cele mai sus menționate, prin prezentul ordin se propune introducerea unui nou punct, respectiv a punctului 5.4., cu următorul cuprins:

„5.4. În cazuri excepționale, pentru drumurile naționale existente și proiectate, cu acordul Administratorului rețelei de drumuri, din motive de sporire a siguranței circulației în zona intersecțiilor, a trecerilor de pietoni, pe drumurile existente cu 4 benzi de circulație, în zona punctelor periculoase etc., se poate reduce lățimea benzii de circulație de la 3.50 m până la minimum 3.00 m, inclusiv lățimea marcajelor, prevăzându-se măsuri compensatorii corespunzătoare, după caz.”

Prin această completare se preconizează următoarele avantaje:

  • Reducerea vitezei de circulație prin efectul fizic de îngustare a benzii pentru prevenirea accidentelor rutiere ;
  • În zona trecerilor de pietoni prin introducerea unor insule de protecție a pietonilor;
  • Realizarea unor benzi suplimentare fără exproprieri de terenuri suplimentare în zona intersecțiilor;
  • Realizarea unor proiecte de siguranța circulației pe sectoarele cu incidență mare a accidentelor (exp. DN 2, sectorul cu 2+1, separatori de sens pe drumurile existente cu 4 benzi de circulație, dublarea marcajului axial tip linie continuă, etc.);
  • Reglementarea soluțiilor tehnice de siguranța circulației în raport cu instituțiile de verificare și control (I.S.C., A.R.R., Direcția Rutieră);
  • Adaptarea la teren a soluțiilor tehnice în situații punctuale, acolo unde nu este posibilă o rezolvare conform normelor în vigoare.

Precizăm că amendamentul pentru modificarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor a fost analizat în ședința Consiliului Tehnico-Economic al C.N.A.I.R.-S.A. și avizat FAVORABIL, conform documentului de avizare nr. 5127/03.12.2020.

         

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 15.02.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii