UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea Notei din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea Notei din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

 
Data publicării: 11.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.03.2021

 

Scurta descriere a reglementării:

Potrivit prevederilor ale art. 1 alin. (25) şi ale art. 6 alin. (7) si (8), și ale art. 122 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. aplică unele tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre de la Feteşti – Cernavodă, Giurgeni – Vadu Oii şi Giurgiu - Ruse, care se constituie ca venituri proprii pentru finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, consolidare, reparaţii şi modernizare a drumurilor de interes naţional aflate în administrarea sa.

                Prin actul nr. 23094/22.12.2020, transmis către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, instituția Avocatului Poporului a emis Recomandarea nr. 213/22.12.2020, referitoare la nerespectarea prevederilor constituționale privind protecția persoanelor cu handicap, prevăzute la art. 50 din Constituția României - republicată, în care specifică următoarele acțiuni necesare a fi întreprinse:

  • de a întreprinde toate măsurile necesare în vederea completării prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1836/2018, în scopul acordării scutirii de la plata tarifului de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă în cazul vehiculelor deținute de persoanele cu handicap;
  • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să informeze instituția Avocatului Poporului cu privire la măsurile dispuse în termen de 30 de zile.

                Pentru a da curs Recomandării instituției Avocatului Poporului, în vederea respectării prevederilor constituționale privind protecția persoanelor cu handicap, prevăzute la art. 50 din Constituția Romaniei - republicată, a fost realizat prezentul proiect de ordin în care propunem modificarea Notei din Anexa nr. 5 „Tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetesti și Cernavodă” din Ordinul nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., astfel încât să fie introdusă modalitatea de exceptare de la plata tarifului de trecere a autoturismelor deţinute sau, după caz, folosite în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap accentuat sau grav sau deţinute de persoane îndreptăţite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap accentuat sau grav care utilizează benzile marginale ale Agenției de Încasare Fetești unde există operator şi barieră*), inscripţionate cu semnul "cash".

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 Anexa

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 12.03.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii