UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.980/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.980/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Data publicării: 03.06.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.06.2021

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere:

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că autoritatea competentă, respectiv Ministerul Transporturilor și Infrastructurii stabilește Norme metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activitățile conexe acestora;

- Prevederile din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, operatorii de transport depun sau transmit prin servicii poștale la agențiile teritoriale ale Autorității Rutiere Române – A.R.R. documentele în vederea eliberării licențelor și certificatelor;

- conform acelorași Norme metodologice se prevede un termen de eliberare a documentelor, de către  Autorității Rutiere Române – A.R.R, care un unele cazuri se poate reduce;

- modul de eliberare a atestatului de conducător auto prevăzut de Regulamentul (CE) nr.1072/2009 nu este specificat el fiind stabilit prin procedură internă a Autorității Rutiere Române – A.R.R;

- în vederea obținerii unor documente, operatorii de transport/întreprinderile depun la  Autoritatea Rutieră Română – A.R.R copii ale unor documente care se eliberează de aceeași instituție;

-  în realitate transportul de persoane prin servicii ocazionale are ca beneficiari atât persoane juridice cât și persoane fizice;

- din textul Normelor metodologice nu reiese în mod clar că în cazul transportului de persoane în cont propriu nu este necesar ca vehiculele cu care se efectuează această categorie de transport să fie clasificate pe stele sau categorii de confort;

- Acordul comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, denumit în continuare Acordul UE-UK, aprobat prin Decizia (UE) 2021/689 a Consiliului din 29 aprilie[1] prevede, în ceea ce privește serviciile de transport rutier internațional contra cost de persoane care cad sub incidența Acordului, următoarele modele de formulare: Model de autorizație pentru un serviciu internațional regulat și pentru un serviciu internațional regulat special, Model de cerere de autorizație pentru un serviciu internațional regulat și pentru un serviciu internațional regulat special, Model de foaie de parcurs pentru serviciile ocazionale.

Față de cele arătate mai sus, considerăm că este necesară promovarea prezentului Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.980/2011,cu modificările şi completările ulterioare.

Prin promovarea respectivului Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se urmărește atingerea următoarele obiective:

- crearea posibilității transmiterii on-line a documentelor de către operatorii de transport/întreprinderi în vederea eliberării licențelor/certificatelor;

- reducerea termenelor de eliberare a copiilor conforme a licențelor comunitare/certificatelor de transport în cont propriu/autorizațiilor de transport, precum și a licenței pentru activități conexe transportului rutier;

- stabilirea în Normele metodologice a modului de eliberare a atestatului de conducător auto;

- eliminarea depunerii, de către operatorii de transport/întreprinderi la solicitarea licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu/licență pentru activități conexe transportului rutier, a copiilor unor documente eliberate tot de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;

- completarea normelor cu prevederi privind efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în conformitate cu Acordul UE – UK precum și introducerea modelelor de formulare prevăzute de Acord, în ceea ce privește serviciile de transport rutier internațional contra cost de persoane care cad sub incidența Acordului respectiv.

Pentru considerentele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.980/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Ultima modificare a paginii: 04.06.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii