UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

 Accesări: 93

 

Data publicării: 04.12.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.12.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

  

Potrivit prevederilor ale art. 1 alin. (25) şi ale art. 6 alin. (7) si (8), și ale art. 122 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. aplică unele tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre de la Feteşti – Cernavodă, Giurgeni – Vadu Oii şi Giurgiu - Ruse, care se constituie ca venituri proprii pentru finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, consolidare, reparaţii şi modernizare a drumurilor de interes naţional aflate în administrarea sa.

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ sau individual.

Menționăm că potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. (C.N.A.D.N.R. – S.A) își schimbă denumirea în Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. (C.N.A.I.R. – S.A.).

Potrivit art. 4 din Ordinul nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A:
(1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3, exprimate în lei sau în USD, se vor actualiza anual, în funcţie de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor;
(2) Tarifele menţionate la alin. (1), exprimate în lei şi în USD, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fară monedă divizionară.

Pentru acest motiv, a fost realizat prezentul proiect de ordin în care propunem modificarea anexei nr. 3 „Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse” din Ordinul nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de C.N.A.I.R. – S.A., prin actualizarea tarifelor exprimate în lei şi USD în funcţie de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie 2019, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 01 ianuarie 2020 (1 euro = 4,7511 lei şi 1 euro = 1,0898 USD).

 

Documente supuse consultării

Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor

Ultima modificare a paginii: 16.12.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii