UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului cu nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru i

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului cu nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

 

Data publicării: 02.06.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.06.2021

Scurta descriere a reglementării:

 

La data de 07.01.2021 a fost aprobată a Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport.

Ordonanța stabilește:

  • Înființarea Punctului Național de Acces - PNA (interfață digitală unică prin intermediul căreia se colectează, prelucrează și diseminează date/informații care vor oferi posibilitatea de a furniza servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale, informații minime universale în materie de trafic legate de siguranța rutieră, servicii de informare în timp real cu privire la trafic și servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale)
  • Desemnarea Administratorului PNA – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin intermediul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A.
  • Desemnarea Organismului Național Competent, conform Regulamentului Delegat (UE) nr. 885/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului și Regulamentului Delegat nr. 886/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului – Autoritatea Rutieră Română
  • Desemnarea Autorității Competente, conform Regulamentului Delegat (UE) nr. 962/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului și Regulamentului Delegat (UE) nr. 2017/1926 din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.1/2021 trebuie întocmite Normele metodologice pentru funcţionarea şi utilizarea PNA şi pentru desfăşurarea activităţilor  Organismului Naţional Competent şi ale Autorităţii Competente.

Normele supuse aprobării prin proiectul de OMTI stabilesc atribuțiile CNAIR pentru administrarea  și funcționarea PNA, atribuțiile ARR- în calitate de Organism Național Competent și atribuțiile MTI în calitate de Autoritate Competentă.

 În înţelesul normelor supuse aprobării prin OMTI, termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul acestora au semnificațiile definite în:

  1. a) Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind STI în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de informaţii referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale
  2. b) Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte datele şi procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informaţii minime universale în materie de trafic referitoare la siguranţa rutieră,
  3. c) Regulamentul delegate (UE) nr. 2015/962 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic,
  4. d) Regulamentul delegate (UE) nr. 2017/1926 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale,

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect 

Anexa

 

Ultima modificare a paginii: 04.06.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii