UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea Anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului pro

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea Anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

Data publicării: 08.08.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.08.2019

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Având în vedere solicitările Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. de a formula modificări și completări, asupra tipurilor de lucrări de intervenții generale ce pot constitui dispoziții și a termenelor de execuție aferente prevăzute în Anexa nr. 5 a OMT nr. 606/2007, precum și atribuțiile prevăzute la art. 20 , alin.(2), lit. b din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare, prin care Autoritatea Rutieră Română –ARR elaborează și propune norme de aplicare a prevederilor legii sus menționate, a fost constituit un grup de lucru comun ARR – CNAIR pentru elaborarea proiectului de ordin de ministru cu propunerea de modificare a Anexei nr. 5 la OMT nr. 606/2007.
Propunerea de modificare a Anexei nr. 5 la OMT nr. 606/2007, rezultată în urma sedințelor grupului de lucru comun ARR – CNAIR, se argumentează pe următoarele considerente:
Modificările aduse tipurilor de lucrări de intervenție generală ce pot constitui dispoziții în raportul de inspecție de siguranță rutieră, prin adăugarea unor noi lucrări de intervenție generală ce pot constitui dispoziții, sunt necesare, întrucât din analiza rapoartelor de inspecție de siguranță rutieră întocmite în urma inspecțiilor de siguranță rutieră periodică sau suplimentară, în urma unui accident soldat cu persoane decedate, au fost identificate foarte multe neconformități ale infrastructurii rutiere legate de asigurarea scurgerii apelor pluviale și existența unor obstacole în ampriza drumului.
Pentru remedierea acestor neconformități, în conformitate cu actuala reglementare, se poate dispune în raportul de inspecție de siguranță rutieră recomandări și nu dispoziții, deși atât neasigurarea scurgerii apelor pluviale cât și existența unor obstacole în ampriza drumului pot genera accidente rutiere grave prin apariția fenomenului de acvaplanare sau coliziunea cu aceste obstacole.
Față de cele prezentate și prevederile art.10, alin.(7) din Legea nr. 265/2008 conform cărora numai dispozițiile prevăzute în raportul de inspecție de siguranță rutieră sunt obligatorii pentru administratorul drumului, considerăm necesară introducerea unor noi capitole în Anexa nr. 5 a OMT nr. 606/2017 ca tipuri de lucrări de intervenții generale ce pot constitui dispoziții în rapoartele de inspecție de siguranță rutieră, respectiv capitolul XIV “ Refacere șanțuri și rigole pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale” și capitolul XV “ Obstacole din ampriza drumului”.
Celelalte modificări aduse tipurilor de lucrări de intervenție generale ce pot constitui dispoziții în raportul de inspecție de siguranță rutieră prevăzute în Anexa nr. 5 a OMT nr. 606/2017 au fost propuse pentru înlăturarea eventualelor interpretări sau corelării cu standarde din domeniul proiectării infrastructurii rutiere, spre exemplu definirea lucrărilor de intervenție de “ Completare” printr-o nota la finalul anexei sau înlocuirea la “capitolul VII Intersecții denivelate și sensuri giratorii, punctul 7.1. Reparatii pentru aducerea la starea inițială” cu “capitolul VII Intersecții, punctul 7.1 Reparatii pentru aducerea la starea funcțională și punctul 7.2 Reparații echipamente de semnalizare luminoasă/sonoră și semaforizare”.
Modificările aduse termenelor de executie au fost argumentate de către administratorul drumurilor nationale prin faptul că, urmare a efectuării primelor 24 de inspecții de siguranță rutiră periodică pe drumurile naționale au fost constatate foarte multe neconformități care au fost încadrate ca dispoziții (spre exemplu în raportul REIP 12 pe tronsonul DN 2 de la km 185+993 -228+470 au fost identificate un număr de 185 de dispoziții), ceea ce a generat probleme în implementarea acestora în termenele de executie prevăzute în Anexa nr. 5 a OMT nr. 606/2017.
Pentru eliminarea acestor probleme au fost propuse noi termene de execuție care trebuie să cuprindă următoarele componente:
- termenul de pregătire tehnologică care include: analiza documentației, a dispozițiilor din raport, identificarea pe teren a zonelor cu neconformități, calcularea necesarului de elemente pentru lucrarea respectivă, programarea lucrărilor și relocarea utilajelor și a resursei umane pentru realizarea acestora;
- termenul efectiv de execuție, care este aferent specificului fiecărei lucrări, în funcție de tehnologie.
Termenele de execuție propuse au ținut cont de corelarea cu termenele trecute în Caietele de Sarcini ale Acordului cadru, privind stocurile necesare (indicatoare, marcaje, parapete) dar și cu timpul efectiv aferent zilelor lucrătoare ale unei săptămâni de lucru, în care, fără costuri suplimentare, se pot realiza aceste intervenții.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Ultima modificare a paginii: 20.08.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii