UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru drumurile principale din administrarea C.N.A.I.R.– S.A.

Data publicării: 12.08.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 23.08.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

În conformitate cu prevederile art. 65 lit. a) din Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, înainte ca autoritatea centrală pentru protecția mediului să realizeze raportarea către Comisia Europeană, datele aferente hărţilor strategice de zgomot elaborate pentru drumurile principale, se aprobă prin ordin al conducătorului autorității centrale pentru transporturi. 

În conformitate cu prevederile art. 39, lit. a) din Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere este unitatea responsabilă cu elaborarea hărților strategice de zgomot pentru autostrăzi şi drumuri naţionale care au un trafic mai mare de 3 milioane treceri de vehicule pe an.

Ținând cont de obligațiile ce îi revin şi în conformitate cu art. 93 din Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, C.N.A.I.R.- S.A. a elaborat hărţi strategice de zgomot pentru drumurile principale din administrarea sa enumerate în tabelul nr. 2 al Anexei nr. 9 din HG 321/2005, republicată. Faţă de cele 256 de sectoare de drumuri principale din Tabelul nr. 2 al Anexei nr. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, C.N.A.I.R.-S.A. a întocmit hărţi strategice de zgomot pentru încă 11 sectoare, omise ca urmare a unui viciu de prelucrare a datelor la raportarea de la momentul publicării Hotărârii Guvernuluinr. 944/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant. Astfel, numărul total de sectoare de drumuri principale pentru care au fost întocmite hărţi strategice de zgomot de către C.N.A.I.R.-S.A. este de 267, conform listei anexate.

Precizăm faptul că Hărţile strategice de zgomot elaborate de C.N.A.I.R.-S.A. au fost analizate și evaluate de Comisia constituită la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în conformitate cu prevederile art. 93 din Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, Comisie care a emis informările nr. 1/4688/VT/17.12.2018 şi nr. 1/2294/VT/19.06.2019 anexate care atestă faptul ca hărţile întocmite de C.N.A.I.R.–S.A. sunt conform cerinţelor şi nu necesită completări.

Menționăm faptul că hărțile strategice de zgomot nu pot fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive de natură tehnico – redacționale, respectiv datorită complexității acestora, fiind disponibile în format electronic pe pagina de internet http://management-zgomot.cnadnr.ro

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor

Ultima modificare a paginii: 20.08.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii