UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice care efectuează examinări pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice care efectuează examinări pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, a Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul, a tarifelor pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru viza anuală, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative aplicate în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

Data publicării: 13.12.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.12.2018

 

Scurta descriere a reglementării:

 

 Aplicarea prevederilor normative existente, elaborate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a evidenţiat o serie de disfuncţionalităţi în urma cărora care s-a concluzionat că reglementările pentru procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice pentru efectuarea examinărilor medicale sau psihologice în siguranţa transporturilor se impune să fie îmbunătăţite, atât ca urmare a celor constatate în activitatea de control a comisiilor de verificare în teren, la unităţile medicale/psihologice agreate, de la intrarea în vigoare a legislaţiei specifice în domeniu în anul 2013 şi până în prezent, cât şi din punct de vedere al propunerilor transmise de direcţiile de specialitate din minister, a dezbaterilor în grupul de lucru cu organizaţiile sindicale şi reprezentanţii organizaţiilor patronale/entităţi interesate faţă de activitatea personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
Modificările propuse în ordin, în temeiul prevederilor Legii nr. 67/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, elimină disfuncţionalităţile constatate în urma controalelor la unităţile specializate medicale sau psihologice, astfel:
- necesitatea creşterii calităţii examinării medicale şi psihologice a personalului din siguranţa transporturilor prin introducerea obligativităţii obţinerii, la nivelul laboratorului de analize medicale a unităţii medicale specializate, a certificatului calităţii ISO 9001;
- eliberarea vizei anuale pe certificatul de agreare se va realiza pe baza documentelor justificative transmise de unităţile medicale şi/sau psihologice agreate, în baza declaraţiei pe proprie răspundere, conform art. 326 din Codul penal, urmând ca deplasarea în teren a echipelor de control de la nivelul Direcţiei Medicale să se facă în mod inopinat, prin sondaj.
- procedura de control şi de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul nerespectării condiţiilor de examinare medicală şi /sau psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, a fost reevaluată, detaliind toate aspectele regăsite la acţiunile de control la unităţile specializate medicale şi/ sau psihologice;
- introducerea unui tarif pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de agreare în caz de deteriorare sau distrugere;
Legea nr. 67/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 242/09.04.2015, prevede necesitatea elaborării legislaţiei secundare în domeniul specific al siguranţei transporturilor, ceea ce implică emiterea de acte normative ce reglementează, în conformitate cu prevederile art.11,
alin.(2) şi (3) şi art. 13, prin ordin al ministrului transporturilor, normele privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/ sau psihologice care efectuează examinări pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, eliberarea cerificatului de agreare pentru unităţile medicale şi/sau psihologice specializate în siguranţa transporturilor, normele privind procedura de control la unităţile medicale sau psihologice şi persoanele desemnate să efectueze controlul, precum şi tarifele pentru agreare, avizare anuală şi preschimbarea certificatului.
În vederea unei mai eficiente monitorizări şi a unei corecte evaluări medicale şi psihologice a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor a fost elaborată o metodologie de agreare a unităţilor specializate medicale si psihologice adaptată la noul context care urmăreşte optimizarea activităţii de examinare a factorului uman cu responsabilităţi în siguranţa transporturilor.
Proiectul de ordin prevede o serie de măsuri legate de creşterea rolului de autoritate a Ministerului Transporturilor în supravegherea, monitorizarea, îndrumarea şi controlul activităţii specifice de examinare medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

 

Ultima modificare a paginii: 13.12.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii