UNTRR


Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor

Data publicării: 05.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.11.2020

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere că în aplicarea prevederilor normative existente, elaborate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, s-au evidenţiat o serie de disfuncţionalităţi în urma cărora s-a concluzionat că reglementările pentru procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice pentru efectuarea examinărilor medicale și/sau psihologice în siguranţa transporturilor precum și legislaţia secundară pentru examinarea medicală şi/sau psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se impun a fi îmbunătăţite, atât ca urmare a celor constatate în activitatea de control a comisiilor de verificare în teren (la unităţile medicale/psihologice agreate - de la intrarea în vigoare a legislaţiei specifice în domeniu din anul 2013 şi până în prezent), cât şi din punct de vedere al propunerilor transmise de direcţiile de specialitate din minister și al dezbaterilor în ședintele de dialog social, la care au participat organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale/entităţi interesate de activitatea personalului şi metodologia de examinare a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

Modificările propuse în ordin, efectuate în temeiul prevederilor Legii nr.67/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, elimină disfuncţionalităţile constatate în urma controalelor la unităţile specializate medicale sau psihologice şi completează actele normative în vigoare, specifice siguranţei transporturilor urmărind:

- creşterea calităţii examinării medicale şi psihologice a personalului cu atribuții în siguranţa transporturilor prin introducerea obligativităţii obţinerii, la nivelul laboratorului de analize medicale a unităţii medicale specializate, a certificării ISO 9001;

- reevaluarea procedurii de control şi de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul nerespectării condiţiilor de examinare medicală şi /sau psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, detaliind toate aspectele regăsite la acţiunile de control la unităţile specializate medicale şi/ sau psihologice;

- actualizarea și armonizarea unor funcții ale personalului cu atribuții în siguranța transporturilor în concordanță cu reglementările europene;

- actualizarea periodicității examinărilor medicale şi psihologice pentru fiecare mod de transport, cu valabilitatea examenelor medicale efectuate de personalul care concură la siguranța transporturilor, stabilite prin amendamentele de la Manila care modifică regula I/9 –Standarde medicale, pct.5, din Convenţia STCW 1978, în secţiunea A-I/9- Standarde medicale, din Codul STCW, precum şi Convenţia privind munca în domeniul maritim( MLC 2006)- norma A 1.2 -certificatul medical, ratificată de România prin Legea nr.214/2015, Hotărârea nr.914/2008 din 20.08.2008 pentru aprobarea Acordului administrativ privind cooperarea între Ministerul Transporturilor din România şi Comisia Centrală pentru Navigaţie pe Rin privind brevetele de conducător de navă şi certificatele de utilizator radar, semnat la Strasbourg la 29 mai 2008 ; Hotărârea Guvernului nr.1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, Directiva 2006/126/CE privind permisul de conducere, cu modificările şi completările ulterioare, anexa III şi Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, art.59.     

- eliminarea suspiciunilor cu privire la eventuale fraude prin impunerea ca în formularul tipizat al avizului medical sau psihologic în siguranţa transporturilor, numărul acestuia să fie înseriat şi tipărit distinct.

Legea nr. 67/2015 pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 242/09.04.2015, prevede necesitatea elaborării legislaţiei secundare în domeniul specific al siguranţei transporturilor, ceea ce implică emiterea de acte normative ce reglementează, în conformitate cu prevederile art.11, alin.(2) şi (3) şi art. 13, prin ordin al ministrului transporturilor, normele privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/ sau psihologice care efectuează examinări pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, eliberarea cerificatului de agreare pentru unităţile medicale şi/sau psihologice specializate în siguranţa transporturilor, normele privind procedura de control la unităţile medicale sau psihologice şi persoanele desemnate să efectueze controlul, precum şi tarifele pentru agreare, avizare anuală şi preschimbarea certificatului, funcţiile din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală şi/sau psihologică, stabilirea normelor metodologice privind examinările clinice de specialitate, investigaţiile paraclinice şi analizele de laborator, probele funcţionale şi testele necesare obţinerii avizelor de aptitudine medicală şi psihologică, precum şi periodicitatea examinărilor medicale şi psihologice pentru funcţiile specifice din siguranţa transporturilor.

În vederea unei monitorizări mai eficiente şi a unei corecte evaluări medicale şi psihologice a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, a fost elaborată o metodologie de agreare a unităţilor specializate medicale și/sau psihologice și o periodicitate a examinărilor medicale adecvată la noul context, care urmăreşte optimizarea activităţii specifice a factorului uman cu responsabilităţi în siguranţa transporturilor.

A fost reevaluată și procedura de reexaminare a persoanelor declarate inapt în siguranța transporturilor și care pot, în urma contestației, să fie investigate la nivelul Comisiei Centrale Medicale și Psihologice în Siguranța Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București.

S-a introdus eliberarea unui duplicat al certificatului de agreare în caz de deteriorare sau distrugere.

De asemenea, având în vedere că Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului, privind permisele de conducere, modificată de Directiva 2014/85/UE aduce noi prevederi la secțiunea AFECȚIUNI NEUROLOGICE ȘI SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN DE TIP OBSTRUCTIV, s-a introdus obligația consultației medicale pentru persoanele pentru care există suspiciunea existenței sindromului de apnee în somn de tip obstructiv.

Având în vedere Directiva Consiliului (UE) 2017/159 din 19 decembrie 2016 de punere în aplicare a Acordului privind punerea în aplicare a Convenției privind munca în pescuit, 2007 a Organizației Internaționale a Muncii, încheiată la 21 mai 2012 între Confederația Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (Cogeca), Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) și Asociația Organizațiilor Naționale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană, a fost introdusă și funcția de pescar.

Proiectul de ordin prevede o serie de măsuri legate de creşterea rolului de autoritate a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în monitorizarea, îndrumarea şi controlul activităţii specifice de examinare medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

    

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect si Anexe

 

Versiunea îmbunătățită - publicat 23.07.2021

Instrument de motivare - publicat 23.07.2021

Versiune îmbunătățită - publicat 20.08.2021

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 01.09.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii