UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor,infastructurii și comunicațiilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor,infastructurii și comunicațiilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

 

Data publicării: 18.08.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 31.08.2020

Scurta descriere a reglementării:

Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 42 că autoritatea competentă respectiv Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor stabilește prin norme, condiţiile pentru efectuarea serviciilor regulate de transport rutier de persoane, precum și obligaţiile operatorilor de transport rutier în cazul efectuării acestor servicii regulate.  

În acest temei, în prezent, operatorului de transport rutier poate renunţa la licenţa de traseu la cererea sa care se depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu 30 de zile înainte de încetarea efectuării cursei.

Totodată, suspendarea efectuării unei curse interjudeţene se poate face de către operatorul de transport rutier deţinător de licenţă de traseu pe respectiva cursă, numai în cazul unor situaţii de forţă majoră/stare de urgenţă.  

În perioada martie 2020 până în prezent, pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2 în rândul cetățenilor, au fost adoptate la nivel national următoarele măsuri:

         - la data de 16 martie 2020 a fost declarată starea de urgență iar pe durata acesteia au fost instituite restricții privind deplasarea cetățenilor în afara locuinței.

         - ulterior, începând cu data de 18 mai 2020 a fost declarată starea de alertă și pentru această perioadă au fost adoptate măsuri pentru diminuarea impactului de risc, măsuri prin care se mențin reguli de distanțare social.

Aceaste măsuri au avut drept consecință reducerea anumitor activității economice la nivelul locațiilor de desfășurare a procesului lucrativ și instituirea activităților de telemuncă pe perioada pandemiei COVID-19, restricționarea după caz a programului de invățământ universitar, liceal și școlar, introducerea de anumite măsuri sectoriale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu, etc..

Deasemenea, conform prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în perioada de alertă se pot include și măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prin restrângerea sau interzicerea circulației persoanelor și vehiculelor în locurile și, după caz, în intervalele orare stabilite și/sau restrângerea sau interzicerea efectuării de către operatori a transporturilor rutiere și, după caz, în intervalele orare stabilite.

Deoarece în aceste cazuri de aplicare a măsurilor sectoriale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pot afecta activitatea de transport persoane prin servicii regulate, este necesar completarea art. 661 , alin. (1) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infastructurii nr. 980/2011, cu posibilitatea suspendării efectuării unei curse interjudeţene de către operatorul de transport rutier deţinător de licenţă de traseu pe respectiva cursă, și în cazul stării de alertă

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 18.08.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii