UNTRR


2021-Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

Data publicării: 18.08.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 30.08.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul de ordonanță are în vedere următoarele schimbări:

  • realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi auditului de siguranţă rutieră pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează și drumurile județene, având în vedere numărul foarte mare de accidente care se produc pe această categorie de drumuri.
  • introducerea conceptului de inspecţie de siguranţă rutieră specifică, definit ca analiza bazată pe inspectarea la fața locului a unui drum sau tronson de drum existent, pentru a identifica condițiile periculoase, deficiențele și problemele care cresc riscurile de producere a accidentelor grave.
  • eliminarea noțiunii de inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară.
  • efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodică în regim de liberă practică de către auditorii de siguranță rutieră desemnați de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
  • introducerea conceptului de evaluare a siguranței rețelei rutiere pe categorii de siguranță rutieră. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va realizea prima evaluare a siguranței rețelei rutiere, pe cel puțin trei categorii, în funcție de nivelul de siguranță al fiecărui tronson, până cel târziu la sfârșitul anului 2024, actualizând datele cel puţin o dată la 5 ani.
  • implementarea ratingului de siguranță rutieră pentru întreaga rețea rutieră în exploatare si întocmirea unui plan de acțiune privind organizarea și efectuarea inspecției de siguranță rutieră specifică pe tronsoanele rutiere cu niveluri scăzute ale ratingului de siguranță identificat

 realizarea unui sistem național pentru raportarea voluntară, accesibil online tuturor utilizatorilor drumurilor, pentru a facilita colectarea detaliilor privind evenimentele transmise de utilizatorii drumurilor și de vehicule și a oricăror altor informații legate de siguranță care sunt percepute de cel care informează, ca fiind un pericol real sau potențial pentru siguranța infrastructurii rutiere.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

Anexa

 

Ultima modificare a paginii: 27.08.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii