UNTRR


10. 06.2019 -Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1212/2015 și a Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr.1214/2015

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1212/2015 și a Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr.1214/2015

 

Pentru varianta 10.06.2019- aici (examinare in limba engleza si spaniola)

Data publicării: 13.12.2018 - varianta 02.05.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.12.2018

 

Scurta descriere a reglementării:

 

 

Având în vedere faptul că în domeniul transportului rutier fenomenul privind deficitul de conducători auto cunoaște o agravare continuă, fapt semnalat de către patronate de către uniunile profesionale din domeniul transporturilor rutiere și de către Comisia Europeană în raportul COM(2014) întocmit la data de 14.04.2014 către Parlamentul European și Consiliu în conformitate cu prevederile articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privindaccesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, apare necesitatea modificării și completării O.M.T. nr. 1212/2015 și a O.M.T. nr. 1214/2015.
Prezentul proiect de Ordin al ministrului transporturilor are ca obiectiv ameliorarea accesului și a conducătorilor auto din țările non UE la cursurile de formare continuă, în vederea obținerii Certificatelor de calificare profesională continuă–CPC pentru transport rutier de marfă și/sau de persoane. Astfel atât cursurile cât și examinările în vederea obținerii certificatelor de tip CPC se vor putea organiza, în condițiile prevăzute prin prezentul proiect de Ordin de ministru, și în limbile engleză, spaniolă sau rusă.
Efectele scontate sunt ca numărul de conducători auto din țările non UE care obțin atestate profesionale pentru transporturi rutiere să crească de la câteva zeci pe an (aproximativ 20) la un număr de ordinul miilor. Preconizăm ca în primii ani să fie vorba de aproximativ 4000 de conducători auto non UE care vor dobândi atestate profesionale în fiecare an.

 

Documente supuse consultării - variantă îmbunătățită 2.05.2019
Instrument de motivare

Text proiect

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 11.06.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii