UNTRR


COMUNICAT DE PRESĂ, 20.12.2021: UNTRR a implementat cu succes Proiectul european” TRANS-FORM - Îmbunătăţirea nivelului de competente ale angajaţilor din domeniul distribuţiei pentru ocuparea sustenabilă şi de calitate a forţei de muncă”, co-finanțat prin POCU - oferind cursuri gratuite conducătorilor auto profesioniști angajați de firmele de transport rutier de mărfuri eligible

 

 

Fondul Social European

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti

Prioritatea de investitii 10.iii: Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientare profesionala si prin validarea competentelor dobandite

Obiectivul specific 3.12.:Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor

Titlu proiect: TRANS-FORM - Imbunatatirea nivelului de competente ale angajatilor din domeniul distributiei pentru ocuparea sustenabila si de calitate a fortei de munca

ID MySMIS: 127802

Nr contract finantare: POCU/464/3/12/127802

Nr. inregistrare OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia: 16287/17.10.2019                       

 

20.12.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

UNTRR  a implementat cu succes Proiectul european” TRANS-FORM - Îmbunătăţirea nivelului de competente ale angajaţilor din domeniul distribuţiei pentru ocuparea sustenabilă şi de calitate a forţei de muncă, co-finanțat prin POCU - oferind cursuri gratuite conducătorilor auto profesioniști angajați de firmele de transport rutier de mărfuri eligible

 

PREZENTARE PROIECT

În perioada octombrie 2019 – decembrie 2021, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR a implementat Proiectul ” TRANS-FORM - Îmbunătăţirea nivelului de competente ale angajaţilor din domeniul distribuţiei pentru ocuparea sustenabilă şi de calitate a forţei de muncă”, ID MySMIS: 127802 co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a fost îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini ale personalului întreprinderilor/companiilor de transport rutier de mărfuri eligibile, care asigură distribuţia pentru întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitive identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate (SNC) şi în domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare (SNCDI).

Pentru atingerea acestui obiectiv general, proiectul a urmărit următoarele obiective specifice:

 • Creşterea numărului de angajatori - companii de transport rutier de mărfuri eligibile care să fie informate şi conştientizate cu privire la importanţa şi necesitatea participării angajaţilor lor la programe de formare profesională continuă.
 • Creşterea performanţelor în plan profesional pentru angajaţii companiilor de transport rutier de mărfuri eligibile.
 • Creşterea numărului de angajatori - companii de transport rutier de mărfuri eligibile care să fie sprijinite pentru introducerea de programe de formare profesională continuă pentru angajaţii lor.

În acest scop, proiectul a sprijinit firmele de transport rutier de mărfuri din România prin derularea următoarelor activități:

 • Campania de constientizare a angajatorilor
 • Programe de formare profesionala
 • Programe de învăţare la locul de muncă.

BENEFICIARII PROIECTULUI au fost:

 • conducatori auto angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial),care provin din IMM-uri si intreprinderi mari din toate cele 7 regiuni de dezvoltare ale Romaniei
 • angajatori (IMM) care asigura distributia pentru companii din sectoarele economice cu potential competitiv (cnf.SNC) si in domeniile de specializare inteligenta cnf.SNCDI

Ca urmare a campaniei de conștientizare desfăşurate la nivelul celor 7 regiuni de implementare (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest-Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia), 1079 angajați ai întreprinderilor au fost conștientizați privind necesitatea si importanta participării angajatilor lor la programe de formare profesională continuă pentru menținerea competitivității la nivel european, peste rezultatul previzionat de 990 angajați ai întreprinderilor conștientizați, în contextul provocărilor actuale determinate de modificarea legislației europene în domeniul transporturilor rutiere (Pachetul Mobilitate 1).

Au fost organizate 7 evenimente regionale de conștientizare cu reprezentanţi ai firmelor de transport rutier din România, în cadrul cărora au fost prezentate beneficiile formării profesionale continue în sectorul distributiei si oportunitatile oferite de proiect. De asemenea, au fost organizate 430 intalniri cu reprezentanti ai intreprinderilor de transport rutier de mărfuri  din cele 7 regiuni eligibile ale proiectului.

Cursurile organizate în cadrul proiectului prin programul de specializare conducător auto transport rutier de mărfuri au generat un interes deosebit din partea participanților. Profesionalismul formatorilor și resursele educaționale au fost apreciate favorabil de toţi participanţii, în formularele feedback transmise. Astfel, au fost organizate, conform planificăriii, 28 evenimente de formare în toate cele 7 regiuni de implementare a proiectului.

Numărul de participanţi la programele de formare profesională a fost de 337 cursanţi faţă de valoarea prognozată de 330 angajati care beneficiaza de programe de formare, iar numărul de persoane care  si-au validat competentele la încetarea calității de participant a fost de 324 faţă de 301 prognozat, din care 7 femei, faţă de 3 planificat.

Un număr de 42 de IMM-uri de transport rutier eligibile au fost sprijinite pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă, peste valoare prognozată de 36 IMM-uri sprijinite. Dintre acestea, 13 IMM-uri de transport rutier de mărfuri sprijinite au introdus programe de învățare la locul de munca in 6 luni de la finalizarea activităților de sprjin ale Proiectului, peste valoarea prognozată de 3 IMM-uri. Activitatea de sprijinire a IMM-urilor pentru introducerea de programe de invatare la locul de muncă este în derulare până la 31.12.2021.

S-au elaborat, de asemenea, şi au fost puse la dispoziţia firmelor de transport rutier sprijinite 1 set materiale sprijin - Pachet consultanță firme IMM cuprinzând:

 • PACHETUL MOBILITATE 1,Regulile europene în transporturile rutiere – actualizate și explicate
 • Scheme privind organizarea timpilor de conducere și de odihnă - EXEMPLE PERIOADE TIMPI DE CONDUCERE
 • Termenele de aplicare a Pachetului Mobilitate
 • Brosura Timpii de conducere – o introducere a normelor de aplicare, actualizare pe baza noilor prevederi

Proiectul TRANS-FORM a realizat cu succes îmbunătățirea nivelului de competențe ale conducătorilor auto profesioniști din domeniul distribuției și sprijinirea firmelor de transport rutier de mărfuri eligibile într-un moment dificil pentru industria transporturilor rutiere din România, afectată atât de criza COVID-19, cât și de modificarea legislației europene specifice transporturilor prin Pachetul Mobilitate 1, ale cărui prevederi au început/vor începe să se aplice transportatorilor români în perioada 2020-2026.

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin continuarea programelor de formare și de sprijin pentru învățarea la locul de muncă și după închiderea proiectului, în special cu privire la noile prevederi ale Pachetului Mobilitate 1,  care vor continua să fie extrem de importante pentru firmele din sectorul transporturilor rutiere de mărfuri asigurând distribuția pentru toate celelalte sectoare competitive ale economiei României.

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact: Roxana Ilie, Manager Proiect, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România, la e-mail: Roxana.Ilie@untrr.ro .

***

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizație profesională și patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează și apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern și internațional, înregistrând de la înființare până în prezent peste 16.000 de firme înscrise - operatori care efectuează transporturi interne și internaționale de marfă și persoane.

Ultima modificare a paginii: 20.12.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii