UNTRR


Autorizaţii BSEC-URTA

La data de 25 iunie 1992, şefii de state şi de guverne din 11 ţări: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Turcia şi Ucraina au semnat la Istanbul două documente - Declaraţia la nivel înalt şi Comunicatul Bosfor - dând naştere Regiunii de cooperare economică a ţărilor din zona Mării Negre (BSEC). Mai târziu, în aprilie 2004, Republica Serbia a devenit cel de al 12-lea stat membru al acestei organizaţii.

Încă de la înfiinţarea sa, BSEC a acordat o atenţie specială cooperării în domeniul transporturilor concentrându-se mai ales asupra modalităţilor de a exploata cât mai eficient capacitatea intra-regională de transport şi potenţialul de tranzit în creştere din regiunea Mării Negre. În 1992, BSEC a înfiinţat Grupul de Lucru pe probleme de Transport, ai cărui reprezentanţi se întâlnesc periodic şi care funcţionează ca un organism de lucru al BSEC.

Reuniunile Miniştrilor de Transport din statele membre ale BSEC constituie de-facto un forum la cel mai înalt nivel al factorilor de decizie din domeniu şi are propriul mecanism de implementare - Grupul de Lucru, Comitetele de conducere şi Grupurile de experţi.

În plus, actualele lucrări pe problema facilitării transportului rutier de mărfuri se desfăşoară în baza unui Memorandum special de înţelegere şi facilitare a transportului rutier de mărfuri în regiunea BSEC (semnat la Kiev în 2002 şi care a intrat în vigoare la 20 iulie 2006). Comitetul de conducere, care a fost stabilit de către Statele Membre semnatare ale Memorandumului, se ocupă de probleme extreme de importante, cum ar fi simplificarea procedurilor pentru obţinerea vizelor profesionale pentru şoferii de camioane, liberalizarea graduală a operaţiunilor de transport bilaterale şi de tranzit, promovarea şi implementarea principalelor convenţii ale Naţiunilor Unite şi a acordurilor internaţionale, armonizarea regulilor sociale aplicabile echipajelor de pe camioane, monitorizarea timpilor de aşteptare la graniţe, introducerea unui Certificat Internaţional de Greutate pentru vehicule, armonizarea regulilor referitoare la încărcătură etc.

În timpul celei de a patra reuniuni a Comitetului de conducere, care a avut loc la Istanbul în 9 septembrie 2009, şapte state membre, mai exact Albania, Armenia, Georgia, Moldova, România, Serbia şi Turcia, şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a participa la un Proiect Pilot referitor la autorizaţia BSEC. Autorizaţia BSEC va fi un document unic, emis şi distribuit de BSEC PERMIS într-un număr şi conform unor reguli stabilite deja în cadrul reuniunii Comitetului de conducere anterior menţionată.

În acest sens, Statele Membre participante au autorizat BSEC PERMIS să tipărească 1400 de Autorizaţii BSEC şi să distribuie 200 de copii fiecărui Stat Membru participant până în noiembrie 2009.

Este datoria autorităţilor competente din fiecare Stat Membru participant să distribuie la nivel naţional, conform propriilor criterii, aceste autorizaţii speciale BSEC operatorilor lor de transport.

Autorizaţia BSEC este valabilă pentru o singură cursă dus-întors, iar vehiculele care deţin o astfel de autorizaţie vor putea pe parcursul acestei curse să tranziteze teritoriile tuturor ţărilor participante la Proiectul Pilot, fără a mai fi necesar să deţină nici o altă autorizaţie bilaterală de tranzit.

Cele 1400 de autorizaţii BSEC vor fi tipărite şi distribuite de către BSEC PERMIS în noiembrie 2009 şi sunt valabile de la 1 Ianuarie 2010 până la 31 ianuarie 2011.

BSEC PERMIS va urmări folosirea autorizaţiilor BSEC în 2010, va lua notă de orice impediment şi va face o situaţie statistică detaliată asupra folosirii acestora, document care va fi prezentat Comitetului de conducere pentru o analiză cât mai atentă. Comitetul de conducere va decide în final dacă autorizaţia BSEC este viabilă şi dacă va mai fi sau nu folosită.

Autorizaţia BSEC este o autorizaţie multilaterală pentru transportul internaţional de mărfuri contra cost pentru terţi efectuat de întreprinderile de transport stabilite într-un Stat Membru BSEC participant, care folosesc vehicule înmatriculate într-un Stat Membru participant. Autorizaţia este eliberată pentru operaţiunea de transport care se efectuează prin tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor State Membre BSEC participante. Autorizaţia BSEC nu permite operaţiuni de încărcare/descărcare pe teritoriile Statelor Membre participante. Autorizaţia BSEC nu permite operaţiuni de transport terţă ţară. Autorizaţia BSEC nu permite cabotajul. Autorizaţiile BSEC sunt tipărite şi distribuite Statelor Membre participante de către PERMIS. Autorizaţiile BSEC sunt tipărite bilingv, respectiv în limbile engleză şi rusă. În cazul în care o cursă se realizează folosindu-se o combinaţie de vehicule cuplate, autorizaţia BSEC se obţine de la autoritatea competentă din ţara în care este înmatriculat vehiculul tractor. Autorizaţia BSEC acoperă o combinaţie de vehicule cuplate chiar dacă remorca sau semiremorca nu este înmatriculată pe numele deţinătorului autorizaţiei de transport sau este înmatriculată într-o altă Ţară Membră. În cazul în care mărfurile sunt transportate printr-o ţară BSEC în care utilizarea autorizaţiei BSEC este restricţionată, ţara respectivă poate fi tranzitată cu o autorizaţie bilaterală, o autorizaţie CEMT sau cu alte mijloace de transport (inclusiv pe calea ferată) în conformitate cu înţelegerile bilaterale convenite între autorităţile ţării respective şi cele ale ţării de înmatriculare.

O autorizaţie BSEC poate fi utilizată doar pentru un vehicul (sau combinaţie de vehicule cuplate). Aceasta trebuie să se afle la bordul vehiculului de-a lungul întregii curse dus-întors. Aceasta nu exceptează transportatorul de la cerinţele cu privire la orice altă autorizaţie pentru transporturi cu încărcături agabaritice, relativ la dimensiuni sau greutate, sau pentru categorii speciale de mărfuri (de exemplu mărfuri periculoase). O autorizaţie BSEC poate fi utilizată pentru vehicule închiriate sau în leasing fără şofer de către întreprinderea pentru care a fost eliberată. Vehiculul trebuie să fie la dispoziţia exclusivă a întreprinderii care îl utilizează când este închiriat şi trebuie să fie condus de personalul acestei întreprinderi. Autorizaţia BSEC nu poate fi transferată de întreprindere unui terţ.

Următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului:

  • Contractul de închiriere sau leasing, sau un extras conform legalizat al acelui contract care să includă în special numele locatorului, numele locatarului, data şi durata contractului şi numărul de înmatriculare al vehiculului. În cazul în care şoferul nu este persoana care închiriază vehiculul, contractul de muncă al sau un extras legalizat al acelui contract care să includă, în special, numele angajatorului, numele angajatului şi data şi durata contractului de muncă sau un fluturaş de salariu recent. Dacă este necesar, documente echivalente emise de autorităţile competente ale ţării membre pot înlocui documentele menţionate anterior. De asemenea, aceste documente ar trebui să fie cel puţin traduse în limba engleză sau rusă.
  • Autorizaţia BSEC este valabil pentru un an calendaristic, de la 1 ianuarie la 31 decembrie în anul marcat în interiorul căsuţei "Validity" (valabilitate) de pe prima pagină. Cu toate acestea, orice autorizaţie neutilizată va fi valabilă şi acceptată de către Statele Membre participante până la data de 31 ianuarie a următorului an calendaristic. Autorizaţia BSEC nu este valabilă în cazul în care următoarele detalii nu sunt permanent trecute pe aceasta: numele sau denumirea comercială şi adresa completă a întreprinderii de transport, semnătura şi ştampila organului care eliberează autorizaţia, anul valabilităţii, data eliberării autorizaţiei. Autorizaţia BSEC despre care se ştie că a fost pierdută, înlocuită, dar găsită ulterior, nu mai este valabilă. În cazurile în care o autorizaţie BSEC este pierdută sau furată, autoritatea sau organul emitent trebuie notificat imediat de către deţinător. Autoritatea sau organul emitent va notifica BSEC PERMIS cu privire la aceasta, iar secretariatul va comunica această informaţie celorlalte State Membre participante, în cel mai scurt timp cu putinţă. Autorizaţia BSEC trebuie returnată autorităţii sau organului emitent în decurs de două săptămâni de la expirarea valabilităţii acesteia. În cazul în care un Stat Membru participant a introdus restricţii cu privire la emisiile sonore sau poluante în legătură cu utilizarea autorizaţiei BSEC pe teritoriul său (de ex. RO "cel puţin EURO 3 sigur"), autorizaţia BSEC va fi valabilă doar dacă este însoţită de certificatul (certificatele) de conformitate care dovedesc că vehiculul/combinaţia de vehicule este conform/conformă cu standardele relevante impuse.

Pe site-ul UNTRR la rubrica Noutăţi şi Autorizaţii BSEC puteţi consulta Ghidul Utilizatorului Autorizaţiei BSEC.
Ultima modificare a paginii: 17.06.2010

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii