UNTRR


Metodologia de repartizare a autorizaţiilor bilaterale pt. transport rutier internaţional de marfă pt. vehiculele cu masa totală maximă autorizată sub 7,5 t

METODOLOGIA de repartizare a autorizatiilor bilaterale pentru transport rutier international de marfa
pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata sub 7, 5 tone


Art. 1.
Tinând seama de particularitatea transportului rutier international de marfa între România si Italia care impune, în conformitate cu acordul rutier bilateral si cu restrictiile mentinute de Italia în cadrul CEMT obligativitatea autorizarii, în traficul bilateral si tranzit, a transporturilor derulate cu vehicule cu masa totala maxima autorizata, inclusive de pâna la 7,5 tone (autovehicule a caror masa totala maxima autorizata, inclusive remorca, nu depaseste 6 tone sau a caror sarcina utila, inclusive remorca, nu depaseste 3,5 tone), autovehicule din categoria respectiva, ce efectueaza transportrutier direct pe relati Italia, vor beneficia de o “cota” ce va fi repartizata electronic în conformitate cu prevederile cuprinse în H.G. 1173/2003 “privind atribuirea electronica si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa.”

Art. 2.
(1) Contingentul anual de autorizatii bilaterale de Italia, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata de pâna la 7,5 t. se stabileste tinând seama de urmatoarele principii: - contingentul de autorizatii bilaterale de marfa schimbat cu Italia, în conformitate cu acordul rutier bilateral, nu poate acoperi solicitarile de autorizatii determinate de necesitatile reale de transport în trafic direct si tranzit între România si Italia, pentru operatorii de transport români; - “cota” ce se repartizeaza acestor autovehicule va tine seama de ponderea pe care parcul vehiculelor cu masa totala maxima autorizata de pâna la 7,5 t., licentiate pentru transportul international public îl reprezinta în total parc de autovehicule licentiat pentru transportul rutier international public; - nu se acorda autovehiculelor respective autorizatii bilaterale pentru transport rutier de marfa pentru tranzitarea Italiei.

(2) Pe baza criteriilor mentionate la alin. 1), pentru anul 2004, contingentul de autorizatii de Italia ce poate fi distribuit pentru aceasta categorie de vehicule este de 7 % din contingentul anual primit de România, eventualele modificari ale contingentului de autorizatii, negociate în cursul anului 2004, vor fi repartizate corespunzator procentului mentionat.

Art. 3.
(1) În scopul promovarii liberei concurente si utilizarii eficiente a contingentului de autorizatii pe relatia Italia, autorizatiile respective se repartizeaza operatorilor de transport ce îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: - detin, în proprietate, leasing sau orice alt titlu, autovehicule din categoria respectiva licentiate pentru transport rutier international public de marfuri; - autovehiculele din categoria respectiva au masa totala maxima autorizata cuprinsa între 3,5 (mai mare de 3,5) si 7,5 t.; - autovehiculele din categoria respectiva sunt clasificate în categoriile de poluare si siguranta activa/pasiva EURO 2 (A) si EURO 3 (Ae3), în conformitate cu reglementarile specifice, în vigoare; - autovehiculele din categoria respectiva sunt înmatriculete în România, în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare ; - nu au fost sanctionati, în anul 2003, pentru abateri privitoare la licentere (suspendarea sau anularea licentei de transport rutier public), respectarea regimului vamal comunicat de autoritatile abilitate române sau ale altor state, precum si pentru abateri repetate referitoare la respectarea teritoriului altor state, a conditiilor sociale privitoare la timpii de conducere si odihna (AETR) sau a legislatiei specifice referitoare la accesul la piata (concurenta neloiala, sabotaj, abateri privind utilizarea autorizatiilor de transport pe teritoriul statelor respective, etc.) Sanctiunile respective sunt preluate din banca de date a D.G.T.R. si A.R.R.

Art. 4.
Repartizarea autorizatiilor bilaterale de marfa pentru autovehiculele respective se face utilizând procedura electronica mentionata în H.G. 1173/2003. În acest scop, M.T.C.T. va trasmite operatorului S.I.A.E. lista cuprinzând firmele si vehiculele ce urmeaza a beneficia de astfel de autorizatii, în conformitate cu prevederile art. 3. Tinând seama de particularitatea transporturilor respective si pentru a nu influenta alocarea electronica a contingentelor de autorizatii pentru celelalte categorii de autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pâna la 7,5 t. vor fi incluse într-o grupa separata; alocarea cotei de autorizatii stabilita la art. 2, lit. 2) se va face pentru autovehiculele cuprinse în aceasta grupa.

Art. 5.
Pentru relatiile unde acordurile rutiere bilaterale prevad obligativitatea autorizarii transporturilor “terta tara” se repartizeaza si acestor categorii de autovehicule pe baza unei documentatii vizate de M.T.C.T. si transmise operatorului S.I.A.E.

Ultima modificare a paginii: 29.03.2012

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii