UNTRR


CEMT 2017 - TABEL cuprinzând solicitările operatorilor de transport pentru suplimentarea numărului de autorizaţii CEMT / RESTRICTII acordate iniţial sau solicitările noi de autorizaţii CEMT, înregistrate la Comisia CEMT până la 28.04.2017, precum şi rezoluţiile Comisiei CEMT

CEMT 2017 - TABEL cuprinzând solicitările operatorilor de transport pentru suplimentarea numărului de autorizaţii CEMT / RESTRICTII acordate iniţial sau solicitările noi de autorizaţii CEMT, înregistrate la Comisia CEMT până la 28.04.2017, precum şi rezoluţiile Comisiei CEMT


autorizaţiile CEMT sau restricţiile alocate se solicită în termen de 30 de zile de la afişarea Listei

în cazul in care solicitantii doresc ca "liberele" alocate să fie acordate pentru autorizaţiile CEMT alocate initial, solicitantul va indica acest lucru printr-o adresa transmisa Comisiei CEMT în termenul de 30 de zile menţionat de Metodologia CEMT, predând, la AADR, autorizaţia CEMT alocată iniţial; 

● la alocare nu au fost disponibile "libere" de Rusia / în măsura în care Comisia CEMT va dispune de astfel de libere, <din autorizaţiile CEMT returnate sau preluate ca neutilizate pe această relaţie>, Comisia CEMT va aloca aceste "libere" solicitanţilor din lista de mai sus, în ordinea depunerii cerilor, ţinând seama de numărul autorizaţiilor CEMT alocate prin suplimentare / în cazul în solicitantul nu doreşte să "ridice" autorizaţia /autorizaţiile CEMT alocate, decât cu "libere" de Rusia, solicitantul va informa, în scris, Comisia CEMT, asupra deciziei sale; 

● ţinând seama de evoluţia cererilor de autorizatii CEMT şi de „libere” în cuprinsul anului 2017, solicitantii care doresc suplimentări sau alocări de autorizaţii CEMT sau „libere” ulterior acestei alocări  vor formula noi cereri de solicitare; alocările respective se vor soluţiona în ordinea depunerii lor, solicitanţii incluşi în prezenta listă având prioritate. 

● relaţia Ungaria s-a acordat la cerere, în condiţiile în care solicitantul a declarat relaţii contractuale pe această relaţie;

● ţinând seama de numărul autorizaţiilor CEMT, pentru fiecare categorie, alocate României pentru anul 2017, autorizaţiile CEMT alocate, în conformitate cu Tabelul de mai sus, pentru categoria "Euro VI sigur" vor fi distribuite din contingentul de autorizaţii valabile pentru categoria "Euro V sigur"; în conformitate cu Ghidul CEMT, autorizaţiile CEMT categoria "Euro V sigur" pot fi utilizate pentru autovehicule categoria "Euro VI sigur".

● solicitanţii pentru care Comisia CEMT a stabilit obligativitatea transmiterii solicitării in conformitate cu Anexa 7, vor transmite anexa respectivă la MT - DTR <Comisia CEMT>; personalizarea autorizaţiilor CEMT alocate se va face după primirea solicitării respective.

Ultima modificare a paginii: 10.05.2017

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii