UNTRR


Știați că lipsa raportării curselor cu autorizații CEMT efectuate în acest an poate duce la afectarea alocării autorizațiilor CEMT pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2020?

Știați că raportarea curselor efectuate cu autorizaţii CEMT 2019 este obligatorie?

Raportarea curselor se face către Direcția Transport Rutier din Ministerul Transporturilor conform   I N S T R U C Ţ I U N ILOR, aici

  Ţinând seama de obligaţia României, ca stat membru CEMT, de a pune la dispoziţia Secretariatului CEMT de la Paris statistica utilizării autorizaţiilor CEMT şi evidenţierea, astfel, a modul în care se respectă condiţiile privitoare la numărul de curse efectuate în afara satului de înmatriculare, Direcţia Transport Rutier din cadrul M.T. va prelucra informaţiile cuprinse în carnetele de drum, întocmind statisticile solicitate de Secretariatul CEMT de la Paris.

         În acest sens, este obligatorie completarea tuturor datelor menţionate în Raportul lunar privind utilizarea autorizaţiilor CEMT anuale - Anexa 6 precum şi a tuturor informaţiilor menţionate pe foile de drum CEMT.

         Transmiterea documentelor menţionate anterior cu date incomplete (ex. lipsă număr autorizaţie CEMT pe raport sau pe foile de drum, lipsa data eliberării autorizaţiei CEMT), face imposibilă introducerea datelor aferente activităţii desfăşurate de operatorii de transport cu autorizaţii CEMT. Transmiterea incompleta a acestor documente se consideră încălcare a prevederilor referitoare la utilizarea autorizatiilor CEMT, în conformitate cu art. 14, alin (3.1.), pct i din Normele  CEMT.

         În urma analizei foilor de drum, Direcţia Transport Rutier din cadrul M.T. va identifica, totodată, încălcările comise de operatorii de transport români pe teritoriul altor state CEMT precum şi aspectele legate de utilizarea incorectă a autorizaţiei CEMT şi va propune Comisiei CEMT sancţiunile impuse de fiecare situaţie reclamată. Sancţiunile respective vor fi comunicate operatorului de transport precum şi Inspectoratului de Stat pentru Control în Traficul Rutier – ISCTR pentru ducerea la îndeplinire a acestora, în conformitate cu prevederile legale.

Filele autocopiative din carnetul de drum şi raportările lunare transmise de operatorii de transport în conformitate cu paragraful anterior, vor fi păstrate la sediul Direcţiei Transport Rutier din cadrul M.T. un an calendaristic după anul de expirare a valabilităţii autorizaţiilor CEMT aferente.

Operatorii de transport deţinători de autorizaţii CEMT vor păstra, de asemenea, la sediul lor, în tot anul calendaristic următor, carnetele de drum cu filele originale, corespunzătoare autorizaţiilor CEMT repartizate în anul precedent.

Operatorii de transport deţinători de autorizaţii CEMT vor pune la dispoziţia Direcţiei Transport Rutier din cadrul M.T., la solicitarea acestuia, carnetele de drum care fac obiectul perioadei obligatorii de păstrare menţionată anterior. 

Ţinând seama de obligaţia României, ca stat membru CEMT, de a pune la dispoziţia Secretariatului CEMT de la Paris statistica utilizării autorizaţiilor CEMT şi evidenţierea, astfel, a modul în care se respectă condiţiile privitoare la numărul de curse efectuate în afara satului de înmatriculare, Direcţia Transport Rutier din cadrul M.T. va prelucra informaţiile cuprinse în carnetele de drum, întocmind statisticile solicitate de Secretariatul CEMT de la Paris.

         În acest sens, este obligatorie completarea tuturor datelor menţionate în Raportul lunar privind utilizarea autorizaţiilor CEMT anuale - Anexa 6 precum şi a tuturor informaţiilor menţionate pe foile de drum CEMT.

         Transmiterea documentelor menţionate anterior cu date incomplete (ex. lipsă număr autorizaţie CEMT pe raport sau pe foile de drum, lipsa data eliberării autorizaţiei CEMT), face imposibilă introducerea datelor aferente activităţii desfăşurate de operatorii de transport cu autorizaţii CEMT. Transmiterea incompleta a acestor documente se consideră încălcare a prevederilor referitoare la utilizarea autorizatiilor CEMT, în conformitate cu art. 14, alin (3.1.), pct i din Normele  CEMT.

         În urma analizei foilor de drum, Direcţia Transport Rutier din cadrul M.T. va identifica, totodată, încălcările comise de operatorii de transport români pe teritoriul altor state CEMT precum şi aspectele legate de utilizarea incorectă a autorizaţiei CEMT şi va propune Comisiei CEMT sancţiunile impuse de fiecare situaţie reclamată. Sancţiunile respective vor fi comunicate operatorului de transport precum şi Inspectoratului de Stat pentru Control în Traficul Rutier – ISCTR pentru ducerea la îndeplinire a acestora, în conformitate cu prevederile legale.

  Filele autocopiative din carnetul de drum şi raportările lunare transmise de operatorii de transport în conformitate cu paragraful anterior, vor fi păstrate la sediul Direcţiei Transport Rutier din cadrul M.T. un an calendaristic după anul de expirare a valabilităţii autorizaţiilor CEMT aferente.

Operatorii de transport deţinători de autorizaţii CEMT vor păstra, de asemenea, la sediul lor, în tot anul calendaristic următor, carnetele de drum cu filele originale, corespunzătoare autorizaţiilor CEMT repartizate în anul precedent.

Operatorii de transport deţinători de autorizaţii CEMT vor pune la dispoziţia Direcţiei Transport Rutier din cadrul M.T., la solicitarea acestuia, carnetele de drum care fac obiectul perioadei obligatorii de păstrare menţionată anterior. 

Nerespectarea instrucţiunilor privind completarea şi utilizarea carnetului de drum CEMT precum şi netransmiterea raportărilor şi a filelor autocopiative din carnetul de drum, în conformitate cu precizarile de mai sus, se consideră încălcare a prevederilor referitoare la utilizarea autorizatiilor CEMT, în conformitate cu art. 14, alin (3.1.), pct i din Normele  CEMT.

Descărcaţi aici Anexa nr. 6 - Raport lunar privind utilizarea autorizaţiilor CEMT anuale

Metodologie CEMT 2019 - ANEXA  03 - Final - Completare carnet de drum + raportare curse

Cadrul legislativ:

Normele metodologice privind repartizarea şi utilizarea autorizaţiilor CEMT pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pentru anul 2019 - detalii aici

Ultima modificare a paginii: 04.12.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii