UNTRR


Știați că transportatorii care nu raportează cursele CEMT efectuate în anul 2020 nu vor primi autorizații CEMT pentru anul 2021?

 

Operatorii de transport sunt obligați să raporteze cursele efectuate cu autorizațiile multianuale CEMT 2020!

Firmele care nu raporteaza cursele nu vor mai primi autorizații CEMT în anul 2021!

 

Nerespectarea instrucţiunilor privind completarea şi utilizarea carnetului de drum CEMT precum şi netransmiterea raportărilor şi a filelor autocopiative din carnetul de drum, în conformitate cu precizarile de mai sus, se consideră încălcare a prevederilor referitoare la utilizarea autorizatiilor CEMT, în conformitate cu art. 14, alin (3.1.), pct i din Normele  CEMT 2020 și duce la sancționarea operatorului de transport prin excluderea de la repartizare a autorizatiilor pentru anul 2021!

 


II.  I N S T R U C T I U N I

privind modul de raportare a curselor efectuate de către operatorii de transport cu autorizaţii multilaterale CEMT

 

II.1.    Filele completate ale carnetului de drum (prima filă original, de culoare verde, cu scrisul în original) trebuie păstrate în carnetul de drum până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei CEMT corespunzatoare. Pe baza datelor cuprinse în filele respective, operatorul de transport întocmeşte , în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 6 la Normele CEMT.

 

II.2.   Copiile acestor file (fila autocopiativă, de culoare verde, pe care se imprimă scrisul de pe fila originală) sunt detaşate de operatorul de transport şi transmise D.T.R. – MT - Registratura  M.T. (Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, intrarea G) în termen de 20 de zile de la sfârşitul fiecărei luni calendaristice. Copiile respective vor fi însoţite de menţionat la punctul II.1.

        

II.3.    În cazul în care o cursă începe într-o lună şi se termină în luna următoare, raportarea cursei respective se face în luna şi pentru luna în care cursa se termină.

 

II.4.   În calculul numărului de curse raportate se consideră toate cursele efectuate (definite conform art. 3 alin (3), pct i din Normele CEMT), indiferent dacă punctul încărcare / descărcare este situat sau nu pe teritoriul României sau dacă cursele sunt efectuate cu încărcătură sau fără încărcătură. De ex.: un traseu care se desfăşoară în următoarea succesiune: încărcare România, descărcare Grecia, încărcare Grecia descărcare Anglia, gol Anglia – Belgia, încărcare Belgia, descărcare Bulgaria, se consideră că s-au efectuat, în acest caz, 4 curse.

 

II.5.    Operatorii de transport care au primit autorizaţii CEMT vor păstra, la sediu lor, o copie după filele autocopiative din carnetul de drum predate în conformitate cu paragraful II.1. În cazul unor neclarităţi apărute în actul de control, pe lângă copiile respective, operatorii de transport vor pune la dispoziţia organelor de control, la solicitarea acestora, carnetele de drum CEMT care conţin originalul filelor de drum cu înregistrările curselor efectuate în perioada de valabilitate a autorizaţiei CEMT la care se referă.

 

II.6.   Ţinând seama de obligaţia României, ca stat membru CEMT, de a pune la dispoziţia Secretariatului CEMT de la Paris statistica utilizării autorizaţiilor CEMT şi evidenţierea, astfel, a modul în care se respectă condiţiile privitoare la numărul de curse efectuate în afara satului de înmatriculare, Direcţia Transport Rutier din cadrul M.T. va prelucra informaţiile cuprinse în carnetele de drum, întocmind statisticile solicitate de Secretariatul CEMT de la Paris.

         În acest sens, este obligatorie completarea tuturor datelor menţionate în Raportul lunar privind utilizarea autorizaţiilor CEMT anuale - Anexa 6 precum şi a tuturor informaţiilor menţionate pe foile de drum CEMT.

         Transmiterea documentelor menţionate anterior cu date incomplete (ex. lipsă număr autorizaţie CEMT pe raport sau pe foile de drum, lipsa data eliberării autorizaţiei CEMT), face imposibilă introducerea datelor aferente activităţii desfăşurate de operatorii de transport cu autorizaţii CEMT. Transmiterea incompleta a acestor documente se consideră încălcare a prevederilor referitoare la utilizarea autorizatiilor CEMT, în conformitate cu art. 14, alin (3.1.), pct i din Normele  CEMT.

         În urma analizei foilor de drum, Direcţia Transport Rutier din cadrul M.T. va identifica, totodată, încălcările comise de operatorii de transport români pe teritoriul altor state CEMT precum şi aspectele legate de utilizarea incorectă a autorizaţiei CEMT şi va propune Comisiei CEMT sancţiunile impuse de fiecare situaţie reclamată. Sancţiunile respective vor fi comunicate operatorului de transport precum şi Inspectoratului de Stat pentru Control în Traficul Rutier – ISCTR pentru ducerea la îndeplinire a acestora, în conformitate cu prevederile legale.

 

II.7.    Filele autocopiative din carnetul de drum şi raportările lunare transmise de operatorii de transport în conformitate cu paragraful anterior, vor fi păstrate la sediul Direcţiei Transport Rutier din cadrul M.T. un an calendaristic după anul de expirare a valabilităţii autorizaţiilor CEMT aferente.

Operatorii de transport deţinători de autorizaţii CEMT vor păstra, de asemenea, la sediul lor, în tot anul calendaristic următor, carnetele de drum cu filele originale, corespunzătoare autorizaţiilor CEMT repartizate în anul precedent.

Operatorii de transport deţinători de autorizaţii CEMT vor pune la dispoziţia Direcţiei Transport Rutier din cadrul M.T., la solicitarea acestuia, carnetele de drum care fac obiectul perioadei obligatorii de păstrare menţionată anterior. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

https://old.untrr.ro/autorizatii/cemt 2021

Ultima modificare a paginii: 27.10.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii